Email Configuration Guide Blackberry running OS version 6

This guide explains how to configure your Blackberry to access your email account.

This tutorial was created using a Blackberry 9780 smartphone 3G running OS version 6.0. If you are using different hardware or a different OS version, these instructions may differ.

The domain example.com is used throughout this guide as a substitute for your domain name. If your domain is johnsmith.com, use johnsmith.com in place of example.com.

Configuration of your device

The steps below can be used to set up hover email on your Blackberry.

1. Beginning the Account Setup.

From your home screen, scroll down and tap Setup.

 

2.    Tap Email Accounts.

 

3.    Tap Internet Mail Account.

 

4.    If you are shown this screen, tap Set up another email account. You will not see this screen if you do not have existing email accounts configured on your Blackberry.

 

5.    Tap Other.

 

6.    Entering the Email Account Details. 

Enter your email address and password, then tap Continue.

 

7.    A processing message will be displayed on your screen.

 

8.    Tap Change Settings. Click on Return to Setup to complete the setup process.

 Your Blackberry 9780 smartphone device loads your incoming messages. You can now send and receive your email on your device!

Have more questions? Submit a request

1 Comments

  • 0
    Avatar
    qyhgbwne14

    Lääkeinfo.fi - Sildenafil Pfizer kalvopäällysteiset tabletit (PFIZER). 5. heinäkuu 2014 Mitä Sildenafil Pfizer on ja mihin sitä käytetään jos sinulla on äskettäin ollut aivohalvaus tai sydäninfarkti tai sinulla on matala verenpaine. Sildenafil ratiopharm 100 mg tabletti kalvopäällysteinen diagnosia. Sildenafil ratiopharmia EI tule antaa lapsille ja alle 18-vuotiaille nuorille, Sildenafil ja verenpaine. pyörtyminen äkillinen kuulon heikentyminen tai menetys korkea verenpaine matala hej på er nu åker jag bort nästa lördag den3/7 kan vi träffas på torget kl:11 den som kommer den kommer den som inte kommer kommer inte det blev väl lite krånligt men det gör inget jag hoppas att någon kommer i allafall Sidu! He säär ja, om rämsänkylä boin far ti Mörskåm, tå e han langt heimifrån. Tidanifråån haar he kåmi sliik fålk såm he ennu i tess dagar språåkas åm, ja meinar Rämsänkylä, Cialis lääkeinfo. Nu ha tetta spåra ur mää.... int blir tom radana täär man seter tom. Ska vi bör skriv ti kungin åter för at få jölp??? Oh han e opa semester, kvem vikarierar nu när viktoria e opa reiso mää. He måst ju te KalleFille oh han e suur för pimon e int godkännd. Undrar om kungin provkör dom för att godkänna. Så kvart skriver vi??? Hör etti MH Opa somarn hinner int men måpå svaalna. Ja gar an såm en liitn tetting. He at vi int syyndist birood opa he at vi haad aader vegar. Nesta gangå ska tu biretta kvar vi kan syyndas, klokkån å stelli. Sääkärt mööts vi någan gangå någarst. He va ju braa at tu fikk tiidn ti fara me ten kusiner, å vedre kund int betär bli, Levitra osta netistä.

Please sign in to leave a comment.
Powered by Zendesk